CP-SP / CI-SP

ویژگی های محصول

– گزینه های انتخابی طرح های خط دار، خط دار ریز و صاف برای رویه

– ورق گالوانیزه پیش رنگ شده، فولاد ضد زنگ و یا با روکش PVC به عنوان گزینه های انتخابی ورق های داخلی و بیرونی

– اتصال پیچ روکار

– عملکرد در مقابل آتش براساس TS EN 13501-1 عبارت است از :

B-s2;d0 برای پانل های سردخانه ای با عایق پلی اورتان (PUR)

B-s1;d0 برای پانل های سردخانه ای با عایق پلی ایزوسیانات (PIR)

– انعطاف پذیری تولید در هر طول خواسته شده بین 2 الی 12 متر

– گزینه های انتخابی برای ضخامت هسته عبارت اند از :

80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 میلیمتر

– بر اساس استاندارد TS EN 14509 مقادیر U در محدوده 0/11 الی 0/27 W/m2K بسته به ضخامت پانل قرار دارند

– امکان انتخاب عایق های پلی اورتان (PUR) و پلی ایزوسیانات (PIR)

– دارای گواهینامه های کیفت CE ، TSE ، ISO و گواهینامه تاییدیه FM

ساندویچ پانل سردخانه ای با عایق پلی اورتان 4

مکانهای مورد کاربرد

ساندویچ پانل سردخانه ای با عایق پلی اورتان 5

گواهینامه های کیفیت

ساندویچ پانل سقفی 5 گام پلی اورتان 4

جدول ویژگیهای فیزیکی

جدول بارگذاری