RP-5SC / RI-5SC

ویژگی های محصول

– ورق بیرونی به شکل 5 گام

– ورق داخلی از نوع GRP و ورق بیرونی گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم می باشد

– تولید با گزینه های انتخابی متنوع برای رنگ

– کاربرد در سقف های با شیب بیش از 5 درصد

– قابل استفاده در مراکز دامپروری و مرغداری نوین، و محیط هایی که به مقاومت در برابر مواد شیمیایی نیاز دارند

– عملکرد در مقابل آتش براساس TS EN 13501-1 عبارت است از :

B-s2;d0 برای پانل های سقفی با عایق پلی اورتان (PUR)

B-s1;d0 برای پانل های سقفی با عایق پلی ایزوسیانات (PIR)

– انعطاف پذیری تولید در هر طول خواسته شده بین 2 الی 12 متر

– گزینه های انتخابی برای ضخامت هسته عبارت اند از :

40 – 50 – 60 – 70 – 75 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 میلیمتر

– گزینه های انتخابی ضخامت ورق GRP مابین 0/7 میلیمتر الی 1 میلیمتر می باشد

– بر اساس استاندارد TS EN 14509 مقادیر U در محدوده 0/11 الی 0/49 W/m2K بسته به ضخامت پانل قرار دارند

– امکان انتخاب عایق های پلی اورتان (PUR) و پلی ایزوسیانات (PIR)

ساندویچ پانل سقفی 3 گام با ورق جی آر پی پلی اورتان 4

مکانهای مورد کاربرد

ساندویچ پانل سقفی 3 گام با ورق جی آر پی پلی اورتان 5

گواهینامه های کیفیت

ساندویچ پانل سقفی 5 گام غشایی پلی اورتان 5

جدول ویژگیهای فیزیکی

جدول بارگذاری