نورگیرهای سقفی

نورگیر سقف از جنس پلی کربنات و نوع پانلی

نورگیر سقف از جنس پلی کربنات و نوع Greca

پیچهای اتصال

پیچ یک

پیچ خودروی ساندویچ پانل - مخصوص سازه های فلزی

پیچ دو

پیچ خودروی ساندویچ پانل - مخصوص سازه های بتنی

پیچ سه

پیچ خودروی ورقهای ذوزنقه ای

واشر زینی

واشر تثبیت کننده زینی

پیچ چهار

پیچ خودروی فلاشینگ

پیچ پنچ

پیچ خودروی دوخت