WP-SP , WP-SM , WP-SD / WI-SP , WI-SM , WI-SD

ویژگی های محصول

– گزینه های انتخابی طرح های خط دار، خط دار ریز و خط دار عمیق برای رویه

– ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه های انتخابی ورق های داخلی و بیرونی

– تولید با گزینه های انتخابی متنوع برای رنگ

– اتصال پیچ روکار

– قابلیت نصب هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی

– عملکرد در مقابل آتش براساس TS EN 13501-1 عبارت است از :

B-s2;d0 برای پانل های دیواری با عایق پلی اورتان (PUR)

B-s1;d0 برای پانل های دیواری با عایق پلی ایزوسیانات (PIR)

– انعطاف پذیری تولید در هر طول خواسته شده بین 2 الی 13/50 متر

– گزینه های انتخابی برای ضخامت هسته عبارت اند از :

در پانل های خط دار و خط دار ریز 40 – 50 – 60 – 70 – 75 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 میلیمتر

در پانل های خط دار عمیق 40 – 50 – 60 میلیمتر

– بر اساس استاندارد TS EN 14509 مقادیر U در محدوده 0/11 الی 0/57 W/m2K برای طرح های خط دار و خط دار ریز، و 0/37 الی 0/57 W/m2K برای طرح های خط دار عمیق بسته به ضخامت پانل قرار دارند

– امکان انتخاب عایق های پشم معدنی و پلی استایرن منبسط شده (EPS) در کنار عایق های پلی اورتان (PUR) و پلی ایزوسیانات (PIR)

– دارای گواهینامه های کیفت CE ، TSE ، ISO

ساندویچ پانل دیواری استاندارد با عایق پلی اورتان 4

مکانهای مورد کاربرد

ساندویچ پانل سقفی 3 گام پلی اورتان 5

گواهینامه های کیفیت

ساندویچ پانل سقفی 3 گام پلی اورتان 6

جدول ویژگیهای فیزیکی

جدول بارگذاری