گواهینامه های بین المللی کیفیت

گواهینامه مدیریت ISO 9001

این گواهینامه نشان می دهد که موسسه مربوطه، محصولات و خدمات خود را با یک سیستم مدیریت پذیرفته شده بین المللی فراهم می کند، و تدام کیفیت آنها تحت تضمین است.

گواهینامه CE (سازگاری با استانداردهای اروپا)

این گواهینامه نشان می دهد که یک محصول یا گروهی از محصولات با الزامات اساسی ایجاد شده توسط اتحادیه اروپا برای سلامتی، ایمنی و حفاظت از محیط زیست و مصرف کننده به نام « دستور العمل های محصول » مطابقت دارد.

گواهینامه مطابقت با استانداردهای TSE ترکیه

این گواهینامه نشان می دهد که محصولات شرکت های دارای گواهی صلاحیت تولید، مطابق با استاندارد مربوطه در ترکیه هستند.

محصولات تکنو پانل مطابق با استانداردهای تاییدیه FM تولید می شوند

شرکت FM Global (شرکت بیمه مشترک کارخانجات) در بخش بین الملل بیمه اموال ” ریسک با محافظت بالا ” پیش از همه در موضوع تخصصی ” جلوگیری از خسارات ” برای شرکت ها به عنوان یکی از بهترین شرکت های بیمه اموال دنیا شناخته می شود.

گواهینامه تاییدیه FM که به صورت بین المللی شناخته شده و مورد قبول قرار گرفته است. تست عینی و بی طرفانه یک محصول یا خدمت، و تطابق با استانداردهای بسیار بالای بین المللی را برای مشتریان خود تضمین می کند. شرکت تکنو پانل، با فراهم آوردن ایمنی و کیفیت برای ویژگی های مقاومت در برابر آتش و عملکرد مناسب در مقابل تمام خطرات طبیعی محصولات خود، بعد از پشت سر گذاشتن تست های سخت و زمان بر، تطابق با استانداردهای تاییدیه FM را مستند نمود.

استانداردهای تاییدیه FM

تاییدیه FM کلاس 4881

این استاندارد، عملکرد پانل های دیواری بیرونی در صورت آتش سوزی را با استفاده از روش استاندارد 4880 ارزیابی می کند. علاوه بر این، نیازهای عملکرد پانل های دیواری بیرونی در برابر خطرات مختلف طبیعی محتمل را آزمایش می کند. خطراتی مانند بار بالای باد، اثر تگرگ، طوفان، گردباد و غیره. پانل های مستند شده بر اساس استاندارد 4881 ” کلاس 1 – سیستم های دیواری بیرونی ” نامیده می شود.

تاییدیه FM کلاس 4880

این مورد، عملکرد پانل های دیواری، سقفی و سردخانه ای، در صورت آتش سوزی ساختمان به علت قرار گرفتن در معرض یک منبع اشتعال را ارزیابی می کند. پانل های مستند شده بر اساس این استاندارد ” کلاس 1 – رتبه آتش – پانل های دیواری با عایق حرارتی ” نامیده می شوند.

تاییدیه FM کلاس 4471

این تنها استاندارد بین المللی است که تطابق با معیارهای مقاومت در برابر آتش، باد، ترافیک عابر پیاده و خسارات تگرگ را برآورده می سازد. پانل های مستند شده طبق این استاندارد ” A – کلاس 1 – پانل های سقفی ” نامیده می شود. این استاندارد، الزامات عملکرد تمام اجزای مورد نیاز برای نصب پانل سقفی را مشخص می کند.